Højvangsvej 26 2600 Glostrup almskou@post.tele.dk 26 23 83 23
Øreakupunktur
Indenfor zoneterapi bruger man fødderne som indgangsnøgle til hele kroppen. Zoner der relaterer til hele kroppen findes under og ovenpå fødderne.

Det samme gælder for ørets for- og bagside, der afspejler hele kroppen. Med basis i noget nær den samme teori, behandles kroppen via zoner og punkter i øret.

Det foregår ved at belastede zoner, der er så små at de betragtes som punkter, findes med en punktsøger eller en lille metalstav. Ømme punkter behandles ved at stikke fine akupunkturnåle en ½ til 1 ½ mm ind i huden. Nålene sidder i ørerne 15-30 min og udøver deres virkning.

Øreakupunktur - uden nåle.

Er du som mange andre nervøs for nåle, er der alligevel meget effektiv hjælp at hente fra øreakupunkturen - uden brug af nåle. Ved at placere små plastre med frøkugler over de belastede punkter, kan punkterne aktiveres uden brug af nåle. Plastrene med de små frøkugler sidder på ørerne i 2-4 dage og skal jævnligt aktiveres ved let massage i den tid de sider fast. Plastrene kan tåle almen bad og hårvask og kan uden videre tages af.

Rygestop

Øreakupunktur er en effektiv hjælp ved rygestop. Det er med til at dæmpe lysten og trangen til rygning.

Til rygestop benyttes "Permanåle" der er meget små pilespidslignende nåle der sidder i øret i 5-10 dage. Nålene er dækket af et lille plaster. Er du nervøs for nåle, kan der også her bruges de små frøplastre. Sammenlignet med permanålene sidder frøplastrene ikke så længe. Denne forskel opvejes ved at du kommer og får nye frøplastre på når de falder af.

Rygestopbehandlingen understøttes med råd, vejledning og opfølgende behandling. Typisk vil der være en halv time med råd, vejledning og nåle den første gang samt to kortere opfølgende behandlinger med nåle hver med 14 dages interval.

SundhedsZonen
Design zenpire.dk