Højvangsvej 26 2600 Glostrup almskou@post.tele.dk 26 23 83 23
Undervisning og foredrag

Jeg har siden 1998 været fast tilknyttet som lærer på Zoneterapeut- og Akupunkturskolen på Gl. Kongevej. Her underviser jeg i zoneterapi, sportsskader og markedsføring.

Zoneterapeut- og massageskolerne i Køge, Holbæk, Langeskov og Hvidovre har jeg fornøjelsen at besøge jævnligt med mine egne kurser "Sportsskader og skader i bevægeapparatet", "Øreakupunktur" og "De sansende Hænder".

Hvor og hvornår kurserne afholdes ses bedst på de enkelte skolers hjemmesider der kan ses under "Links" på denne hjemmeside.

Beskrivelse af kurser

"Øreakupunktur I":
Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform, der kan bruges til at forstærke dine zoneterapi- eller massagebehandlinger og samtidig aflaste dine hænder. På kurset lærer du at overføre den viden du har om kroppens områder og zoner til de tilsvarende områder i øret. Du lærer hvordan du kan stimulere punkterne med forskellige teknikker og hvordan du kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab. Kurset sigter på at deltagerne umiddelbart bagefter vil kunne bruge den nye behandlingsmetode til bl.a. smertebehandling, rygeafvænning og appetitregulering. Kurset er langt an på, at teori afprøves i praksis i trygge rammer.

Varighed 2 dage.

"Øreakupunktur II"
For alle der tidligere har modtaget undervisning i grundlæggende øreakupunktur. På kurset vil din viden blive udbygget med:
Nye punkter for specifikke muskler og led på ørets bagside.
Smertelindrende og antiinflamatorisk behandling som et stærkt supplement til behandling af idrætsskader og andre lidelser i bevægeapparatet.
Behandlingsforslag til ofte forekomne lidelser.
Stressdæmpende behandling.
Med udgangspunkt i deltagernes individuelle erfaring og fortrolighed med øreakupunkturen, vil der også være mulighed for erfaringsudveksling og/eller repetition af punkter eller arbejdsteknikker, så alle kommer videre fra deres nuværende niveau.

Varighed 1-2-dage.

"De sansende hænder"
Styrk sanseligheden i dine hænder og bliv bedre til alt det du allerede kan. En inspirerende kursusdag sammensat af teori og mange sanseøvelser for hænder og hjerne, lettere meditation samt workshop med øvelser, der kan bruges hjemme og i klinikken.

Varighed 1 dag.

"Sportsskader":

Ingen tekst endnu
……..


Foredrag:

Foredrag indeholder altid en kort generel orientering om zoneterapiens historie, udvikling, virkeområde og fremtid. Herefter tager foredraget i store træk udgangspunkt i deltagernes interesseområde.

Mødregrupper:

Her lægges der vægt på, hvilke lidelser der oftest behandles hos børn, hvordan det etablerede behandlersystem og zoneterapi kan supplere hinanden og hvordan behandlingen foregår i praksis. Der gives små prøvebehandlinger til babyerne og gode råd til hvorledes immunforsvaret styrkes hos børn. Varighed 1-1 ½ time i private hjem. Hele tiden med accept af den uro der altid er, når babyer skal sove, ammes, trøstes og nusses.

Børneinstitutioner:

I store træk samme indhold som i mødregrupper, dog med større vægt på børn i alderen 1-7 år og hvad man selv kan gøre hjemme for at styrke immunforsvaret.

Sportsklubber:

Her lægges der vægt på at orientere spillere og meget gerne forældre om akut førstehjælp ved idrætsskader, zoneterapiens mest virksomme områder, den alternative verdens syn på kroppens sammenhæng, peptalk til sportsfolks generelle holdning til forbrug af cola, pommes frites, pasta, opvarmning, udstrækning, restitutionsperiode, genoptræning m.m. Der vil være rig lejlighed til spørgsmål om specifikke skader. Varighed 30 min. - 1 ½ time afhængig af ønsker og formål.

Foreninger:

Med udgangspunkt i foreningens medlemmers fælles interesse, sammensættes et foredrag der lægger vægt på, hvorledes det etablerede behandlersystem og zoneterapi kan supplere hinanden til gavn for voksne. Ud fra deltagernes egne spørgsmål og lidelser, gøres foredraget aktuelt og nærværende. Gode råd til egenbehandling og styrkelse af immunforsvar og velvære bliver ligeledes inddraget.

I virksomheder:

Her fokuseres der på arbejdsrelaterede lidelser, forskellige koncepter for modtagelse af behandling på arbejdspladsen, mulighed for nedsættelse af sygefravær, gode råd til egenbehandling og styrkelse af kroppens velvære.


SundhedsZonen
Design zenpire.dk